تمام , مهربانم ,رفتار ,خواسته ,نگرم ,وقتي ,برابر خواسته ,براي بعضي , مهربانم وقتي 


مهربانم گاهي نمي شود آنطور كه دلمان مي خواهد اوضاع را بسازيم
 مهربانم وقتي خوب به آدم هاي رهگذر سرزمينم مي نگرم نمي دانم شبيه كدام مي توانم باشم

 نمي دانم بعضي رفتار ها چرا براي بعضي ها خوب و خوشايند و براي بعضي ها زشت و بي ارزش است
 وقتي به مهربانو هاي رنگي اطرافت مي نگرم با خودم مي انديشم و مي پرسم
 مهرباني كه نگاهش را با چنين رنگهايي پر كرده پس بي خيال سادگي ها خواهد شد
 وقتي مي نگرم مهربانويي با تمام بي قيدي هايش به خواسته ي قلبيش مي رسد گاهي در برابر خواسته هاي قلبيم شرمنده مي شوم
 مي داني چرا ؟
 چون عقيده دارم ما در برابر خواسته هاي پاك قلبيمان يك مسئوليتي داريم كه اگر تلاش نكنيم براي بر آورده شدنش هميشه اين دِين بر تمام وجودمان سنگيني خواهد كرد
 مهربانم وقتي با تمام بي خيالي ها مي خواهم از بدي هاي ذهن دور باشم انگار افكار متحير كننده ذهنم را محاصره مي كنند و هيچ راهي براي فرار از بدي ها نمي گذارند
دقت كرده اي وقتي درست نمي خواهي به رفتار هاي جاهلانه ي كسي فكر كني
 آنقدر انرژي منفي وجودش سهمگين است كه تو را تحت تاثير قرار مي دهد
 گاهي انقدر از رفتار هاي گلبرگ هاي زندگيم خسته مي شوم كه به هر ريسماني براي دور شدن از جهلشان چنگ مي زنم
 اما دوباره عشق تو در برابرم مي ايستد و مي گويد صبور باش لطفا خواهش مي كنم
مهربانم شايد روزي به تمام اين احساس ها ي گذشته بخندم اما هرگز جاي زخم هاي روحم التيام نخواهد يافت
 مهربانم گذشته ي من هر چه بود خوب يا بد حتي اگر يك لحظه هم بخواهم فراموشش كنم آدم هاي روزگارم دوباره به صحنه ي ذهنم برشان مي گردانند
 اميدوارم روزي بتوانم در كنار خوشبختيم به تمام صبوري هايم به تمام طاقت هايم لبخند بزنم و با صداي بلند بگويم ارزشش را داشت
مهربانم هر جاي اين جاده ي عشق كه ايستادي هرگز فراموش نكن چه كسي يا كساني به خاطر تو از خود گذشتند و وجودشان را از مهرباني هاي تو پر كردند
 مهربانم در همين نقطه ي جاده ي عشق كه ايستادم توكلم هنوز به خداي مهرباني هاست چرا كه هرگز نگذاشت لحظه اي به عشق بي نظيري كه در وجودم هست شك كنم
 خدايا عاشقتم بي منت بي ترديد  

منبع اصلی مطلب : عشق ماندگار
برچسب ها : تمام , مهربانم ,رفتار ,خواسته ,نگرم ,وقتي ,برابر خواسته ,براي بعضي , مهربانم وقتي
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : عشق من الهيست